وزیر ارشاد از شجاعت عکاسان در ثبت حادثه اهواز قدردانی کرد

ایران اکونومیست
در حال انتقال به منبع خبر