سهامداران مهر اقتصاد در انتظار همت «همتی»/ سرنوشت پروژه ناقص الخلقه ادغام چه می شود؟

گواه چوب حراج زدن بر اموال بانک مهر اقتصاد، فی المثل نادیده گرفتن محاسبه ارزش نیروگاه کازرون بوده که برآورد می شود خرداد 99 بیش از 12 هزار میلیارد تومان (معادل ارزش نیروگاه جهرم بانک سپه) ارزش داشته است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir