شمخانی: از حضور حماسی مردم سلحشور ایران در راهپیمایی حمایت از بیانیه و تصمیمات جدید شورای عالی امنیت ملی تشکر می کنم

شبکه خبری اطلس
در حال انتقال به منبع خبر