پیام مهم شهید تهرانی مقدم درنامه به رهبری از رده محرمانه خارج شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری