طنز / فوری:مدیر عامل سامانه اخبار جدیدی درباره دربی ۸۵ منتشر کرد.

ترول فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر