غلامرضا صادقیان، مدیرعامل باشگاه تراکتور: ما مرد عمل هستیم

ایران ورزشی
در حال انتقال به منبع خبر