انفجار پراید جان ۲ نفر را گرفت

الف
در حال انتقال به منبع خبر