گپی با "شمیلا"ی قصه مجید مجیدی / "فیلم هندی زیاد می دیدم"

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری