مرحله سوم توزیع بسته های مواد غذایی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری