مرز مهران برای تردد افراد ۲ تابعیتی باز است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری