اتحادیه اروپا: تحریم های ایران با استفاده از بند «معافیت بشردوستانه» لغو شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری