وظیفه و رسالت اصلی دانشگاه علمی کاربردی تربیت نیروی ماهر و تکنسین می باشد

کرد دانش
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری