نمایندگان اقشار مختلف اصفهان مقابل «رئیسی» چه گفتند؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری