سهمیه سوخت ماشین های کشاورزی در بهار 99 به صورت خودکار تمدید شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری