آمریکا، بشار اسد را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرد

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر