برپایی ۲۶ چادر در سطح شهر برای کنترل فشار خون همشهریان

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر