سفر ظریف به نیویورک فرصت بی نظیری برای دیپلماسی فعال ایران علیه آمریکا درخاک این کشور است

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر