"قپیرا" در مهر ۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و در ۳ ماهه به فروش ۶۳۸ میلیارد ریالی رسیده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری