پشت گوش انداختن افزایش دستمزد شایسته کارگران، ظلم تاریخی در حق شان است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری