عاشورا، مصاف دو نوع خداپرستی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری