رشد اقتصاد آلمان امسال به منفی 5.5 درصد می رسد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری