بازار سرمایه بازوی تامین مالی پروژه های مسکن است/ اجرای برنامه اقدام ملی بدون احتساب زمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود

بنا نیوز
در حال انتقال به منبع خبر