برداشت غیر مجاز معادن در چالوس ممنوع است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری