بسیج با بیش از ۱۲ هزار گروه جهادی آماده عمل به فرامین رهبر انقلاب است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر