ارتقاء درجه 2 نفر از فرماندهان ناجا با تأیید مقام معظم رهبری

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری