فوری/اسطوره فوتبال جهان غیر منتظرانه سکته کرد و از دنیا رفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری