قر نی، نخستین شهید ترور انقلاب اسلامی

روزنامه تعادل
در حال انتقال به منبع خبر