دیدار دوستانه ملی؛ کره جنوبی با هوادارانش انتقام گرفت

پانا
در حال انتقال به منبع خبر