۴۰ غرفه در نمایشگاه بین المللی اردبیل آماده شده است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر