مرگ و میر در افراد مسن کمتر بوده است چون بیشتر رعایت کردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری