رهبر معظم انقلاب: کار بزرگ امام این بود که از اول حجم واقعی این کارزار را شناخت. امام از اول فهمید که این یک درگیری بین دو همسایه نیست. دشمن را شناخت و فهمید دشمن اصلی در این جنگ کیست و تشخیص داد صدام یک ابزار است. یک تشخصی اساسی و حیاتی امام داد که این مساله را فقط ملت ایران می تواند حل کند. همچنان که ملت ایران انقلاب را به پیروزی رساند، جنگ را هم باید ملت ایران به پیروزی برساند.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری