کسانی که نگذاشتند امثال منتظری در استقلال بمانند مانع بازگشتم شدند/ خطیر را نه اما فتح الله زاده و نظری را کل ایران می شناسند

فرهیختگان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر