حمله لفظی ترامپ به نماینده هم حزبی خود

بولتن نیوز
در حال انتقال به منبع خبر