راهپیمایی خودرویی در روز قدس منتفی شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری