روحانی در تماس تلفنی با ماکرون چه گفت؟

آوای نشاط
در حال انتقال به منبع خبر