بازدید رئیسی از مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲ هزار تختخوابی ارتش

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری