آمریکا رسما قرارداد خرید «گنبد آهنین» از رژیم صهیونیستی را امضا کرد

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر