۲۰ درصد از قرارداد سرخ پوشان کاهش پیدا کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری