دفاع یک قو از خانواده خود در برابر حمله روباه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری