سهولت دسترسی به شرق تبریز با تکمیل بزرگراه ولایت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری