تشکیل شش تیم برای نظارت بر واحد های صنفی غیر ضروری

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری