مجلس نمایندگان آمریکا طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ را تصویب کرد

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر