۶ دستورالعمل تنظیم بازار برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی

کارگروه تنظیم بازار ۶ دستورالعمل را برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و نهاده های تولید، تصویب کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir