کنایه محمد مهاجری به آقاتهرانی: اگر گل رز را از شما بگیرند، اعتراف می کنید خوابتان دروغ بوده /چهارتا و نصفی رای انقدر بازی درآوردن ندارد!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری