عرب: برخی ها در حق ما و پرسپولیس نامردی کردند/ برانکو قطعا می ماند/ نقل و انتقالات به صورت کمیته ای اداره می شود/ گرشاسبی دوست من است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر