فرودگاه اورلی پاریس بسته می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری