استاندار: فارس دومین استان کشور از نظر کاهش نرخ بیکاری است

فارس آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر