کاهش نرخ ارز و طلا و سکه / امسال ۶۶۸۰ میلیون یورو ارز صادراتی وارد نیما شد

اقتصادگردان
در حال انتقال به منبع خبر