مسؤولان متناسب با مکتب حاج قاسم عمل کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری