اینجا مسیر دوچرخه سواری است

بسیاری از رانندگان وسایل نقلیه، مسیر دوچرخه را با پارک وسیله نقلیه خود مسدود می کنند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir